Tehno III https://synergy.booking-channel.com/api/hotels/2283/medias/46 68474&galeria=XG_FOTO 4

Idealen za konference, sestanke in seminarje za manjše skupine.

50 9